Petycja w sprawie: zagospodarowania miejsc parkingowych przy boiskach bocznych stadionu na potrzeby usług, sportu i rekreacji.

Treść petycji: załączony plik

Data wpływu: 15.05.2017

Sposób załatwienia petycji: załączony plik