W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Słubice w miejscowości Kunice

Data uchwały:
2017-05-26

Numer uchwały:
XXXVI/297/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia W dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego