W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2017-05-02

Numer uchwały:
XXXV/291/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia