W sprawie:
zmiany uchwały Nr XI/92/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli, odddziałów przedszkolnych w szkołach podstwowoych i punktów przedszkolnych

Data uchwały:
2017-05-02

Numer uchwały:
XXXV/283/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po głoszeniu w Dziennniku Urzędowym Województwa Lubuskiego od 1 wrzesnia 2017 r.