W sprawie:
ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla których oragnem prowadzącym jest Gmina Słubice

Data uchwały:
2017-02-24

Numer uchwały:
XXXII/259/2017

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego