W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2016 -2024

Data uchwały:
2016-08-26

Numer uchwały:
XXII/199/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia