w sprawie zawierania umów dzierżawy gruntów położonych na targowisku miejskim przy ul. Kopernika