W sprawie:
uchwalenia statutu Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach

Data uchwały:
2016-06-23

Numer uchwały:
XXI/190/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.