Obwody terenowe badania mięsa zwierząt łownych oraz organach urzędowego badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa na terenie powiatu Słubice.