W sprawie:
uchylenia uchwały Nr XVIII/153/2016 Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyyznawania nagród i wyróżnień oraz ich wysokości w dziedzinie sportu, nagród i ich wysokości w dziedzinie twórczości artystycznej, u

Data uchwały:
2016-05-02

Numer uchwały:
XIX/165/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego