W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2016 -2024

Data uchwały:
2016-05-02

Numer uchwały:
XIX/160/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia