w sprawie ogłoszenia wykazu garaży stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu ich zawarcia