W sprawie:
przyjęcia "Programu opieki nad zwiierzętami bezdomnymi oraz zapobieganioa bezdfomności dla Gminy Słubice na rok 2016"

Data uchwały:
2016-03-02

Numer uchwały:
XVII/143/2016

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia