w sprawie przekazania udziału w lokalu niemieszkalnym oraz udziału w nieruchomości niezabudowanej w administrowanie