W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Data uchwały:
2015-12-18

Numer uchwały:
XV/128/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia