W sprawie:
określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego praz podatku leśnego

Data uchwały:
2015-12-03

Numer uchwały:
XIV/116/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.