W sprawie:
uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2019" będących w posiadaniu Zakładu Usług Wodno -Ściekowych Sp.z.o.o. w Słubicach

Data uchwały:
2015-12-01

Numer uchwały:
XIV/121/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r.