W sprawie:
zaopiniowania zmienionego projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Łęgi koło Słubic"

Data uchwały:
2015-12-01

Numer uchwały:
XIV/117/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia