W sprawie:
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice dla terenu osiedla północnego w Słubicach

Data uchwały:
2008-04-09

Numer uchwały:
XIX/168/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
2008-04-09