W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2015-08-27

Numer uchwały:
IX/85/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia