W sprawie:
nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w Kunowicach, gmina Słubice

Data uchwały:
2015-08-27

Numer uchwały:
IX/83/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego