w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach