W sprawie:
ustalenia organizacji wychowania przedszkolnego w Punkcie przedszkolnym w Golicach

Data uchwały:
2008-04-09

Numer uchwały:
XIX/162/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Utrata mocy uchwałą nr XXXVII/355/09