w sprawie ogłoszenia wykazu garażu przeznaczonego do oddania w najem na okres do 3 lat