W sprawie:
uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Miasta Słubice, dla terenu przy ul. Wojska Polskiego/ Chopina oraz przy ul. Szamarzewskiego

Data uchwały:
2015-05-28

Numer uchwały:
VI/53/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia