W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Data uchwały:
2015-05-28

Numer uchwały:
VI/52/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia