W sprawie:
zmiany uchwały Nr III/29/2015 r. Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice

Data uchwały:
2015-05-28

Numer uchwały:
VI/51/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia