W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2015-05-28

Numer uchwały:
VI/50/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia