W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
IV/41/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia