W sprawie:
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla gminy Słubice na rok 2015”


Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
IV/39/2015

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia