w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia gospodarczego oraz garażu stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych w najem na okres do 3 lat