Zarządzenie Nr 383/2014 Burmistrza Słubic z dnia 1 grudnia 2014 r.