W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Słubic,

Data uchwały:
2014-12-01

Numer uchwały:
I/4/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia