w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrachunkowy 2013 r.