w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach