W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gminną

Data uchwały:
2014-09-25

Numer uchwały:
LVII/465/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia