W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

Data uchwały:
2014-09-25

Numer uchwały:
LVII/462/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia