Sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych i udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2013 roku