W sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Słubice środków stanowiących fundusz sołecki

Data uchwały:
2014-03-31

Numer uchwały:
LII/416/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia