W sprawie:
utrzymania statusu beneficjenta (odbiorcy pomocy) w Lokalnej Grupie Działania „Zielona Dolina Odry i Warty” w perspektywie budżetowej UE na lata 2014 – 2020

Data uchwały:
2014-03-20

Numer uchwały:
LI/414/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia