W sprawie:
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności dla gminy Słubice na rok 2014

Data uchwały:
2014-03-20

Numer uchwały:
LI/413/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia