W sprawie:
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego

Data uchwały:
2014-03-20

Numer uchwały:
LI/405/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego