Zarządzenie Nr 14/2014 Kierownika Urzędu Miejskiego w Słubicach z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej