w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z siedzibą w Słubicach.