W sprawie:
uchwalenia Statutu Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach

Data uchwały:
2008-02-27

Numer uchwały:
XVIII/140/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego