W sprawie:
Uchwała nr XLIX/386/2013 Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2014 rok

Data uchwały:
2013-12-19

Numer uchwały:
XLIX/386/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia