W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2014 – 2025

Data uchwały:
2013-12-19

Numer uchwały:
XLIX/383/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 01 stycznia 2014 roku