W sprawie:
nadania nazwy ulicy w Słubicach

Data uchwały:
2013-08-29

Numer uchwały:
XLVI/347/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego