W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013 - 2025

Data uchwały:
2013-08-29

Numer uchwały:
XLVI/345/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia