OGŁOSZENIE BURMISTRZA SŁUBIC z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert